Bij de totstandkoming van de fusiegemeente Protestantse Gemeente te Hoogkerk, was het nodig om het bestaande beleidsplan 2013-2017 van de federatieve gemeente bijt e stellen.

Het aldus onststane beleidsplan is onder de navolgende link te vinden:

Beleidsplan 2012-2016 van de Protestantse Gemeente te Hoogkerk